ציפור מיסטורי על הרקע ירוק ופרח ציורים על ארונות חשמל