ציורי קיר של קיפוד ועוד בגן ילדים

תזמורת שמחה שמורכבת מדובון, קיפוד, חפרפרת, אוגר, בונה, ועכבר