ציורי קיר קוסמת לגן ילדים

פיה עם כנפיים על רקע של ורדים וכוכבים