ציורי קיר קוסמת עם שרביט הקסם לגן ילדים

פיה עם שרביט הקסם על רקע צהוב