ציורי קיר בגן של פינוקי הולך לים

במיסדרון גן ילדים ציור של הכלב פנוקי דג בים