ציורי קיר עליסה וקלפים בארץ הפלאות

קלפים, קוסם ודמויות שונות מהסיפור