ציורי קיר עליסה ומלכת הלבבות בגן ילדים

ציור על שני קירות ובפינה קלפים