ציורי קיר עליסה וחתול בארץ הפלאות

עליסה ביער ובחדר עם שעון מצויר על המנורה