ציורי קיר בספרית גן ילדים

כתוביות על כריכות ספרים ענקים ועל התקרה בספריה בגן ילדים