ציור של ילדים רצים

ציור של ילדים רצים על הגדר של בית הספר