ציורי קיר צלם ומסגרות

פינת “בית חינוך כמשפחה” בבית ספר