ציור על גגון בבית ספר

ציור של ילדים עם כדור ארץ על גגון בית ספר