ציורי קיר נוף ימי וסלעים

סלעים וים בתוך נישות במסדרון של בית ספר