ציורי קיר מעל הכניסה לתיכון בבן יהודה

קיר חיצוני בכניסה לבית ספר, ציורים בנושא מדע