ציורי קיר כדור פורח

ים וכדור פורח בחדר מדרגות בית ספר