ציורי קיר בבית ספר

ציור קיר חיצוני בבית ספר יסודי “טובה הארץ מאוד מאוד”, הכולל דיוקנים של בן גוריון והרב במסגרות, דגל ישראל, מפת ישראל, בית המקדש ונופי ישראל. הציור מעוררת רגשי פטריוטיות.
רמת הקושי: עבודה על גובע, דיוקנים – קשה
זמן הביצוע: בערך 2-3 ימי עבודה