ציורי קיר ביג בן ושיעור אנגלית

קיר פנימי ליד כיתה ללימודי אנגלית