ציור של ארבעת המינים בסוכה

ציור של ארבעת המינים מעל כניסה לסוכה